Οδική βοήθεια 

 • Οδική Βοήθεια - Ρυμούλκηση του οχήματος σε τοπικό συνεργείο
 • Μεταφορά επιβατηγών και ελαφρών φορτηγών σε όποια κατάσταση και αν βρίσκονται
 • Απεγκλώβιση και ανέλκυση αυτοκινήτων από λάσπες, χαντάκι ή γκρεμό
 • Μεταφορά μηχανημάτων και εμπορευμάτων με γερανό 2 τόνων

Αναλαμβάνουμε τη μεταφορά, φόρτωση  και τοποθέτηση μηχανημάτων και εμπορευμάτων έως 2 τόνους.

Μεταφορές 

 • Μηχανές αυτοκινήτων
 • Τροπέτα αυτοκινήτων
 • Υλικά οικοδομών σε παλέτες (όπως μάρμαρα, τούβλα, σκαλωσιές κτλ)
 • Μικρά μηχανήματα οδοποιίας (όπως κλαρκ, bobcat, τρακτέρ κτλ)
 • Φυτά (όπως φοίνικες, ελιές, μανώλιες, κέδρους κτλ)

Ανακύκλωση 

Αναλαμβάνουμε τη μεταφορά του αυτοκινήτου σας για ανακύκλωση - απόσυρση στην εταιρία ανακύκλωσης από τον χώρο σας.

Θα πρέπει να έχετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και έγγραφα όπως:

 • Άδεια κυκλοφορίας που να μην αναγράφεται ο όρος "Παρακράτηση Κυριότητας"
 • Πινακίδες αυτοκινήτου
 • Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • Βιβλίο μεταβολών για φορτήγα
 • Χαρτί εφορίας ή υπουργείου εάν δεν είναι ο ίδιος και φωτοτυπία ταυτότητας του εξουσιοδοτημένου & εξουσιοδότηση
 • Υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη για φορτηγά
 • Εξουσιοδότηση επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα

Έγγραφα απαραίτητα για ανακύκλωση από ΟΕ & ΕΕ:

 • Άδεια κυκλοφορίας χωρίς παρακράτηση κυριότητας
 • 2 πινακίδες να είναι γνήσιες
 • Επικυρωμένη υπεύθυνη δήλωση που να γράφει ότι επιθυμείτε την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας
 • Καταστατικό της εταιρίας να φαίνονται  οι εκπρόσωποί της και διάρκεια
 • Φωτοτυπία ταυτότητας εκπροσώπου/ων
 • Δελτίο αποστολής την ημέρα παραλαβής του αυτοκινήτου
 • Εξουσιοδότηση επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα
 • Βιβλίο μεταφορών (χωρίς παρακράτηση)

Έγγραφα απαραίτητα για ανακύκλωση από ΑΕ & ΕΠΕ:

 • Άδεια κυκλοφορίας χωρίς παρακράτηση κυριότητας
 • 2 πινακίδες να είναι γνήσιες
 • Επικυρωμένη υπεύθυνη δήλωση που να γράφει ότι επιθυμείτε την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας
 • ΦΕΚ εκπροσώπησης
 • Απόφαση διοικητικού συμβουλίου
 • Φωτοτυπία ταυτότητας εκπροσώπου
 • Δελτίο αποστολής την ημέρα παραλαβής του αυτοκινήτου
 • Εξουσιοδότηση επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα
 • Βιβλίο μεταφορών (χωρίς παρακράτηση)

Η ανακύκλωση των παλαιών αυτοκινήτων είναι πλέον υποχρεωτική, σύμφωνα με οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ πολλά ανταλλακτικά μπαίνουν ξανά στη διαδικασία παραγωγής.


© 2014